NEW

NGẠO MẠN

Đang dịch
0
Your Rating
NGẠO MẠN 0 (0)
15
0 comments
Bookmark This

Esper, Seo Kang chỉ muốn những Guide xinh đẹp guide mình. Chính vì vậy, anh ấy đã phải chịu đựng sự thiếu guide. Cậu ấy thà chịu sự đau đớn còn hơn bị guide bởi người không hợp với tính hướng của mình. Woo Tae-san, một nhà nghiên cứu lập dị của Tổ chức đã xuất hiện trước mặt Seo Kang với đề xuất: “Tôi có một thân hình đẹp, tại sao hai ta không thử tìm hiểu xem tôi có làm cậu cứng lên được không?”

Genre(s)