Kỳ Thị

Nội dung: Thế nào? Ye Joon à, Cảm giác đó thế nào?
Tag: ABO, CAO H, BỊ BỎ RƠI, TÌNH ĐẦU, HỐI HẬN CÔNG, CÔNG TÀI PHIỆT, MỸ NHÂN THỤ, THỤ NGHÈO, THỤ CÓ CON
Anh Top muốn tìm Omega về làm “bạn” với mình. Bỗng nhiên cầu được ước thấy em Bot tự vào nhà của anh trong lúc anh ấy đang đến kỳ động dục và trở thành bữa ăn của anh ý.

Trả lời